Superonsdag

Godt fellesskap og aktiviteter for barn og voksne i alle aldre

Sangstund på YouTube

Sangstund på YouTube. Klikk for å se video.

Superonsdag er dessverre lagt på is grunnet mangel på deltakere. Vi vil prøve å starte opp igjen på et senere tidspunkt dersom det er interesse for det – ta kontakt med kateket Sven-Ove Rostrup på sr393@kirken.no om du ønsker dette!


Ingen hendelser