Småbarnssang

Musikalsk glede og mestring for barn fra 1 til 3 år

Barn som spiller og synger

Illustrasjon: Ingela Peterson

Musikk er et språk vi alle er født med. Det er en kilde til glede og energi, og å lære en sang gjør at barn opplever mestring. I koret er alle med på å skape noe. Musikk er brobygger mellom kulturer, og gir barn en positiv opplevelse i et godt fellesskap.

Last ned Last ned semesterplan for høsten 2018

Superonsdag

Småbarnssang er Olsvik kirkes kortilbud til barn i alderen 1–3 år. Småbarnssang er en del av Superonsdag sammen med MiniSing, Shine og andre aktiviteter for dem som liker andre ting enn å synge i kor. Superonsdag starter med åpning i kirkerommet kl. 17:30. Småbarnssang øver deretter nede i speilsalen, mens MiniSing og Shine øver sammen oppe. Foreldre er velkommen til menighetssalen i kirkekjelleren. Kl. 18:00 er Småbarnssang og MiniSing ferdig, og Shine øver videre i kirkerommet til kl. 18:30. Kjelleren er denne halvtimen åpen for lek. Det blir felles avslutning i kirkerommet kl. 18:30 for dem som er igjen.

Om koret

Brith Barsnes Bjordal er musikalsk leder, og Øyvind Stokke-Zahl er med som gitarist. Brith er profesjonell sanger og har tidligere fått til mye bra musikalsk med vårt barnekor Shine. Hun har samarbeidet med flere dyktige musikere, og korene hennes har fått masse gode tilbakemeldinger på den musikalske kvaliteten.

Det koster kr. 100,– per semester å være med, og det er lov å være med et par ganger før du bestemmer deg. Det er også mulig å søke kirken om økonomisk støtte til å betale kontingenten.

Ta kontakt om du er interessert, og klikk på knappen for å melde deg på. Kom og bli med!

Hvorfor er korsang så bra?

Musikk er et språk vi alle er født med. Helt fra vi er små bruker vi sang til å kommunisere med, og være i relasjon til andre. Musikken blir en kilde til glede og energi.

Musikk er med på å skape stemning, for å slappe av, eller til å få fart på bevegelsene. Raskt tempo og rytme skaper energi, og gir glede ved bevegelse. Det å lære en sang gjør at barn opplever mestring, og når barn mestrer øker deres selvoppfatning – «jeg kan» og «jeg klarer». Alle som er med og synger er med på å skape noe, og så får man respons.

Musikk er et verdensspråk med variasjoner innenfor de ulike kulturene. Musikk er brobygger på tvers av kulturer og gir felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Dette gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap. Elementer i musikken er viktig for utvikling av språk. Det å lære tekster og melodier styrker de delene av hjernen som også brukes til språk.

Registrer deg her »

Sven-Ove Rostrup Kontakt

Brith Barsnes Bjordal Musikalsk leder


Ingen hendelser