Søndagsskole

I gudstjenestetiden for barn fra ca. 3 til 10 år

Søndagsskole logo

På søndagsskolen kan barn få lære hvem Jesus er og få et nærmere forhold til Gud og til andre mennesker. Barna blir kjent med bibelfortellingene og lærer enkle barnesanger.

Vi har søndagsskole i kirkekjelleren under noen av gudstjenestene i Olsvik kirke. Barna deltar på første del av gudstjenesten. Før prekenen samles barna foran i kirken, og vi går samlet ned. Det er også mulig å komme direkte til søndagsskolen (oppmøte ca. kl. 11:15). På grunn av ledermangel er det dessverre ikke søndagsskole hver søndag. Se datoene for søndagsskole i kalenderen.

Det er ingen påmelding eller medlemsavgift. Du er like velkommen enten du er i kirken fast eller tilfeldig (f.eks. i forbindelse med dåp). Leder og kontaktperson for søndagsskolen er kateket Hans-Petter Dahl, som har med seg noen konfirmanter som assistenter. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til opplegget.

Bli gjerne også med som leder! Slik kan vi arrangere søndagsskole enda oftere. Ta kontakt om du er interessert!

Hans-Petter Dahl Leder

Øyvind Sundfør Stokke-Zahl Leder


Ingen hendelser