Okhaldhunga sykehus

Okhaldhunga sykehus dekker et område med over 250.000 mennesker. Via Normisjon bidrar vi til fattiges rett og mulighet til behandling, trygge fødsler, bedre helse i regionen, og en sykepleierskole ved sykehuset.

Gi gave »

Du kan også vippse til 60471 eller sette inn på konto 1503.02.13537 og merke betalingen med prosjektnummer 306008.

Kristin og Erik Bøhler foran Okhaldhunga sykehus

Olsvik menighet har samarbeid med Normisjon som en SMM-menighet (Samarbeid Menighet og Misjon). For vår del er fokuset spesielt på arbeidet med sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Sykehuset drives av United Mission to Nepal, og Normisjon er en viktig støttespiller.

Mer informasjon: Normisjon, Facebook-side, Babytepper til Nepal

Må nå mange

Sykehuset, som ligger 8 mil fra Mount Everest, er det eneste i et område hvor det bor over 250.000 mennesker. Sykehuset har over 1200 fødsler i året. Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset, som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd jordskjelvsikkert og har i tillegg et helt nytt mødre-ventehjem som vil sikre enda flere trygge fødsler.

Okhaldhunga sykehus

Sikrer fattiges mulighet til behandling

Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigste. Det er gratis tjenester for barn under 12 kg.

En fattig innbygger får hjelp

Bedre helse

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

Smilende kvinne

Sykepleierskole

I april 2019 åpnet en sykepleierskole som drives ut fra sykehuset. Alle studentene er kasteløse jenter som har fått så gode karakterer, og kommer fra en så fattig bakgrunn, at de har fått stipend av staten som dekker både studieplass, husrom og mat gjennom hele studieperioden.

Sykepleier

Hjemmestrikkede babytepper fra Norge

Mange deltar i prosjektet Babytepper til Nepal. Mange kommer til sykehuset for å føde, men har ikke med seg noe varmt tøy til å ha på den nyfødte. Da sendes de hjem med gode ull-babytepper strikket i Norge, blant annet av medlemmer i Olsvik menighet.

Strikkede babytepper

Inkluderende lokalsamfunn

Okhaldhunga sykehus leder prosjektet Inkluderende lokalsamfunn: For alle med funksjonsnedsettelser. En stab på 32 personer går fra hus til hus for å registrere alle med fysiske og mentale behov. Alle med spesielle behov har fått besøk av fysioterapeut eller mental rådgiver, og noen har blitt lagt inn på sykehus for behandling og ekstra opptrening. Mange har behov for tilrettelegging av hus til bruk av rullestol og toalett.

Ung jente i en nysnekret spesial-stol