Olsvik MiniSing

Musikalsk glede og mestring for barn fra 4 til 6 år

Kula og Myggen spiller i band

Musikk er et språk vi alle er født med. Det er en kilde til glede og energi, og å lære en sang gjør at barn opplever mestring. I koret er alle med på å skape noe. Musikk er brobygger mellom kulturer, og gir barn en positiv opplevelse i et godt fellesskap.

Last ned Last ned semesterplan for våren 2019

Spotify-spilleliste med sangene vi bruker

Superonsdag

Olsvik MiniSing er Olsvik kirkes kortilbud til barn i alderen 4–6 år. MiniSing er en del av Superonsdag sammen med Småbarnssang, Shine og Legoklubb.

Superonsdag starter med middag i kjelleren, kl. 15:00–17:15 (kr. 50/20). Påmelding til middagen må gjøres innen kl. 12:00 samme dag, enten ved å bruke Facebook-gruppen til barnehagen eller ved å sende en SMS til 915 57 253 med antall barn og voksne.

Etter middagen blir det samling i kirkerommet kl. 17:30, før gruppene deler seg. Småbarnssang øver nede i speilsalen, mens MiniSing og Shine øver sammen i kirkerommet. Foreldre er velkommen til menighetssalen i kirkekjelleren. Kl. 18:00 er Småbarnssang og MiniSing ferdig, og Shine øver videre i kirkerommet til kl. 18:30. Kjelleren er denne halvtimen åpen for lek.

Om koret

Det er bare å møte opp, teste oss ut et par ganger, og melde seg inn når man har bestemt seg.

Dersom du kan tenke deg å hjelpe til med det praktiske rundt korarbeidet og Superonsdag, ta kontakt!

Hvorfor er korsang så bra?

Musikk er et språk vi alle er født med. Helt fra vi er små bruker vi sang til å kommunisere med, og være i relasjon til andre. Musikken blir en kilde til glede og energi.

Musikk er med på å skape stemning, for å slappe av, eller til å få fart på bevegelsene. Raskt tempo og rytme skaper energi, og gir glede ved bevegelse. Det å lære en sang gjør at barn opplever mestring, og når barn mestrer øker deres selvoppfatning – «jeg kan» og «jeg klarer». Alle som er med og synger er med på å skape noe, og så får man respons.

Musikk er et verdensspråk med variasjoner innenfor de ulike kulturene. Musikk er brobygger på tvers av kulturer og gir felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Dette gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap. Elementer i musikken er viktig for utvikling av språk. Det å lære tekster og melodier styrker de delene av hjernen som også brukes til språk.

Meld deg inn her »

Sven-Ove Rostrup Kontakt


Ingen hendelser