Er du allerede konfirmant? Du finner semesterplaner og annet under Aktiviteter → Konfirmanter.

Konfirmanter i Olsvik kirke

I konfirmasjonstiden blir konfirmantene bedre kjent med Gud, seg selv, sine medmennesker, skaperverket, gudstjenesten og kirken. Som konfirmant i Olsvik kirke deltar man på forskjellige interessegrupper, er med på fellessamlinger med alle konfirmantene, deltar på gudstjenester, drar på leir og er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon om våren.

Konfirmant 2019

Alle som bor i Olsvik menighet og som begynner i 9. klasse i 2018 er velkommen til å være konfirmant i Olsvik kirke, med forbønn og konfirmasjonsgudstjeneste i mai 2019. Alle som er døpt kan konfirmere seg, og de som ikke er døpt kan starte konfirmasjonstiden og la seg døpe før selve konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden strekker seg fra september til mai, men dersom man av ulike årsaker ikke har vært med fra starten, så er det muligheter for å hoppe inn i konfirmasjonstiden underveis.

Du kan lese om de ulike konfirmantgruppene nedenfor. Se konfirmantbrosjyren for mer informasjon. Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Olsvik kirke 2019 kommer senere.

Registrer deg her »

Ved spørsmål, kontakt
Hans-Petter Dahl Kateket

Se konfirmantbrosjyren for mer informasjon.

Lederkonfirmanter

Dersom du liker å være med barn og har lyst til å være hjelpeleder i vårt barnearbeid, kan du velge å være lederkonfirmant. Oppgavene vil være av praktisk karakter, med forberedelse og gjennomføring av forskjellige typer arrangement. Vi vil tilpasse oppgavene etter det man liker å gjøre, og det man er komfortabel med å gjøre. De som velger å være lederkonfirmanter vil bli invitert til et innledende møte hvor vi snakker om de forskjellige alternativene, og der dere velger hvilket arbeid dere vil være med på. Det dere kan velge mellom er barnekorene våre med øvingstid om onsdagen (Småbarnssang 1–3 år, MiniSing 3–6 år og Shine 6–10 år), søndagsskolen (4–10 år, søndager kl. 11:00–12:30) eller trosopplæringstiltak (0–18 år, ukedager og helger til forskjellige tidspunkt). Det arrangeres en konfirmantleir for lederkonfirmantene 21.–23. september.

Barn rundt lysgloben

Multikulturell gruppe

Dette er gruppen for deg som er interessert i å lære mer om vår kultur og om kristendommen, i møte med andre kulturer og trossamfunn. Ved hjelp av blant annet matlaging og besøk i andre kirker og trossamfunn, skal vi møte mennesker med annen bakgrunn og tro enn oss, bli kjent med flere religiøse grupper, øve oss på å kommunisere med og møte mennesker med respekt, og samtidig bli tryggere på vår egen kristne tro. Noen av samlingene blir lagt opp som samtaler i kirken, enten kun med gruppen, eller med inviterte gjester, og noen ganger vil vi dra andre steder og møte folk der de er. Denne gruppen drar på leir 21.–23. september.

Hender som er sammen

Mediegruppe

Denne gruppen møtes omtrent annenhver uke og vil ha en kreativ måte å jobbe med kristendomskunnskapen på. Det kan være gjennom foto, film, musikk, lyd eller lignende, og lage noe som kan brukes på gudstjenester, utstilling, nett, etc. Du trenger ikke erfaring eller forhåndskunnskap for å være med, men du må være interessert i foto/video og ønske å lære mer om dette. Sammen med de andre gruppene reiser vi på leir 21.–23. september.

Stillbilde fra Lego-video

Flere interessegrupper

Disse interessegruppene arrangerer egne leirer. Som du vil se møtes gruppene på forskjellige dager. Velger du å være med i en av disse er du med som deltaker i gruppen sammen med de andre medlemmene.


Olsvik TenSing

Liker du å synge? Liker du å danse eller spille teater? Vil du prøve deg på lys- og lydteknikk eller band? Da har vi løsningen til deg! Vi i Olsvik TenSing er en gruppe med engasjerte ungdomer i alderen 13 år og oppover. Vi har ukentlige øvinger hver tirsdag fra kl. 19:00 til kl. 21:30. I løpet av året arrangerer vi to konserter og har ansvar på enkelte gudstjenester. I tillegg til alt dette reiser vi også på festivaler i både inn- og utland. Olsvik TenSing er fullspekket med humor, latter, lek og mye annet moro, som vi gjerne vil dele med deg! Som konfirmant i Olsvik TenSing blir du automatisk medlem i Norges KFUK-KFUM. Velkommen til et spennende og minnerikt år!

Medlemmene i Olsvik TenSing

KRIK

Er det idrett som er tingen for deg, kan du velge å være KRIK-konfirmant. KRIK-konfirmantene samles ca. annenhver mandag eller onsdag kl. 16.00–17.30 i idrettshallen til Olsvikåsen videregående skole. Leiren for KRIK, som er obligatorisk for konfirmantene, blir 22.–24. februar. Alle som velger KRIK blir automatisk medlem av organisasjonen KRIK.

Konfirmanter som klatrer på vegg

Sjømannskirken

I Sjømannskirkegruppen får du mulighet til å få et unikt møte med Sjømannskirken. Vi har i år samarbeid med Sjømannskirkene i Hamburg og London. Opplegget består av seminar om Sjømannskirken, planlegging og deltakelse i Sjømannskirken og menighetens fellesgudstjeneste, workshop i forkant av leir og selvfølgelig leir i Sjømannskirken i London eller Hamburg. I tillegg må Sjømannskirke-konfirmantene velge om de vil være med i Olsvik TenSing eller delta på en Samtalegruppe. TenSing øver tirsdager og samtalegruppen vil ha samlinger mandag eller onsdag. Tidspunkt for turene vil være klart i løpet av august. Prisen for å delta i Sjømannskirkegruppen er kr. 5 500. Dette inkluderer alle avgifter, både til leiren og ellers i året. Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet krever en del av konfirmanten, og at disiplinproblemer vil være sårbart og belastende for opplegget.

Konfirmanter ved Berlinmuren