Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Gjest: Dag Lindebjerg om «Kystkulturen».

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.