Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Gjester: TRIADE med «Fra visesang til jubelklang». Andakt ved diakon Heidi Merete Baird.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.