Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Gjester: Øyvind Offerdal og Per Bolstad.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.