Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Gjester: Bergen skipperforenings shantykor.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.