3. søndag i åpenbaringstiden. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Nobukazu Imazu. Dagens tekst: Se Bibelselskapets nettsider.