5. søndag i påsketiden. Hovedgudstjeneste med dåp og nattverd v/ Heidi Merete Baird.