Siste dag før ferien.

10:00
Vi maler
10:30
Babysang 6-12 mnd.
11:00
Samlingsstund
11:30
Smørelunsj