10:00
Fingermaling
10:30
Babysang 6–12 mnd.
11:00
Trommelars
11:30
Smørelunsj