10:00
Vi leker med plastelina
11:00
Sangstund
11:30
Smørelunsj
12:30
Baby-yoga