Orgelet i Olsvik

Rune Johnsen Klevberg (orgel) og Ivonne Grundtvig Flåm (sang) tar oss gjennom en fin seanse med meditativ musikk for pasjonstiden. Kollekt ved utgangen.