10:00
Vi lager kunst med ispinner
11:10
Samling
11:30
Smørelunsj med litt varmmat