Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Besøk av «Det melodiske hjørnet» fra Fana kulturhus med Veslemøy Fluge Berg og Wedberg trio.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.