Velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik kirke! Diakon Heidi Merete Baird vil snakke om følgende tema:

«Trenger vi det kristne fellesskapet?»

Etterpå blir det anledning til spørsmål og samtale, og det blir enkel servering. Ta gjerne med bibel. Påmelding er ikke nødvendig. Mer om temakvelder finner du på denne siden.

Hjertelig velkommen!