10:00
Fingermaling
10:45
Grupper 3–5 år
11:10
Samling 0–3 år
11:30
Smørelunsj