13. søndag i treenighetstiden. Samlingsgudstjeneste / avskjed for sokneprest Gunnar Kolaas v/ Gunnar Kolaas. Domprost Gudmund Waaler, kapellan Nobukazu Imazu, staben m.fl. deltar. Se informasjon om smitteverntiltak. Dagens tekst: Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg / 1 Kor 12,4–11 / Nådegaver til hver enkelt Matt 25,14–30 Talentene.