Fastelavnssøndag. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Gunnar Kolaas. Dagens tekst: Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden / 1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei / Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem.