10:00
Vi lager hånd- og fotavtrykk
11:00
Sangstund
11:30
Smørelunsj
12:30
Baby-yoga