10:00
Bekken og barn på besøk
10:30
Babysang 6–12 mnd.
11:10
Sangstund
11:30
Smørelunsj