Denne dagen vil vi ha fokus på å fremme og opplyse om diakoni. Hotshot vil opptre, og det blir kirkekaffe i kirkekjelleren etter gudstjenesten.

Gudstjenesten har nattverd og er v/ Nobu Imazu. Dagens tekst: Joh 7, 14–17.