Kveldsmåltid, sangstund og foredrag over temaet. Gruppesamtaler etterpå og avslutning i kirkerommet.