Alpha-kurs på bibelskolen på Bildøy. Mer informasjon kommer etter hvert.

Temaer:

  • Hvem er Den hellige ånd?
  • Hva gjør Den hellige ånd?
  • Hvordan kan jeg bli fylt av Den hellige ånd?