2. søndag i adventstiden. Gudstjeneste v/ Martin Hunsager. Dagens tekst: Jes 65,17–19 Ny himmel og jord / 1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet / Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be.