Velkommen til en innholdsrik familiegudstjeneste!

  • Det blir matter på gulvet for barna
  • 6-åringene får «Min kirkebok» som en avslutning på dåpsskolen
  • Barnekoret Shine synger
  • Vi skal innsette vår nye diakon, Heidi Merete Baird, som holder prekenen og gir oss velsignelsen. Vi leser også tjenestebrevet fra biskopen til Olsvik menighet.
  • Gunnar Kolaas er forrettende prest
  • Det blir også nattverd og to dåp

Bli med og ta godt imot vår nye diakon!