Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.