Aposteldagen. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Nobukazu Imazu. Dagens tekst: Mark. 3, 13–19.