Atskana

Det latviske koret ATSKANA inviterer til konsert i Olsvik kirke sammen med Haugatunkoret og KORFUH (Kor for universitets- og høyskoleansatte). Repertoaret denne kvelden er preget av klassisk musikk og latvisk folkemusikk.

Inngang kr. 100. Velkommen!