4. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Martin Hunsager.