1. søndag i advent. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Nobukazu Imazu. Dagens tekst: Salme 24,1–10 / Rom 13,11-12 / Matt 21,1-11.