10:00
Vi lager hånd- og fotavtrykk
10:30
Babysang 6–12 mnd.
11:10
Sangstund
11:30
Smørelunsj