Søndagsskole under gudstjenesten. Se nettsiden til søndagsskolen for mer informasjon.