Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Kor-konsert ved mannskoret Forum, dir. Bjørn Bergmann. Andakt ved diakon Heidi Merete Baird.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.