2.søndag i fastetiden. Gudstjeneste med nattverd v/ Gunnar Kolaas. Søndagsskole. Colla Voce synger. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Dagens tekst: Luk. 13, 22–30.