Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Dagstur, program annonseres senere.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.