Olsvik kirke glasskunst tak

Dagsseminar i samarbeid med Bjørgvin kirkeakademi.

  • Foredrag ved Margunn Sandal, prosjektleder for kirkens kulturmelding og kunsthistoriker
  • Foredrag ved Hjørdis Danbolt
  • Kunstneren Magne Furuholmen forteller om sitt samarbeid med Kjell Nupen i samtale med professor Gunnar Danbolt.
  • Paneldebatt med skuespiller Ragnhild Gudbrandsen, forfatter og kritiker Jan Landro, Leder av fellesrådet Lars Kristian S. Gjervik og sokneprest Margunn Sandal.

Omvisning på Olsvikutstillingen. Enkel lunsj i våpenhuset

Billetter kr. 250. Påmelding til 55 59 71 96 eller olsvik.menighet.bergen@kirken.no.