10:00
Vi lager kunst med ispinner
10:30
Babysang 0-6 mnd.
11:00
Knøttsing
11:30
Smørelunsj