Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Korbesøk, dirigent Bjørn Bergmann.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.