Temakveld illustrasjon

Velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik kirke! Sokneprest Martin Hunsager vil snakke om følgende tema:

«Jesu kristologiske selvbevissthet: Vi ser på hvordan Jesus forstod seg selv ved at han tilla seg roller og funksjoner som i det gamle testamentet bare var forbeholdt Gud.»

Etterpå blir det anledning til spørsmål og samtale, og det blir enkel servering. Ta gjerne med bibel. Påmelding er ikke nødvendig. Mer om temakvelder finner du på denne siden.

Hjertelig velkommen!