Kristi Forklarelsesdag. Familiegudstjeneste med dåp v/ Heidi Merete Baird og Sven-Ove Rostrup. Dagens tekst: 5 Mos 18,15–18 En profet som deg / Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg / Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet.