10:00
Vi lager blomster
10:30
Babysang 6-12 mnd.
11:10
Samling
11:30
Smørelunsj