10:00
Vi tegner, klipper og limer
11:10
Samlingsstund
11:30
Smørelunsj