Menighetens årsmøte avholdes 28. februar like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2015 er vedlagt. Vi håper du vil komme!