Allehelgensdag. Helgemesse med nattverd v/ sokneprest Martin Hunsager og diakon Heidi-Merete Baird. Dagens tekst: Salme 90,1–4,12–14 / Rom 5,5–11 / Joh 6,37–40.