Olsvik kirke i solnedgang

For å drive vårt gode arbeid med aktiviteter for alle aldre, trenger vi frivillige som kan støtte oss økonomisk med et fast beløp.

Menigheten får noe offentlig støtte til aktiviteter knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av andre aktiviteter.

I tillegg har vi lønnsansvar for 50 % menighetsdiakon og 30 % stilling innen trosopplæring, totalt ca. 660 000 kr årlig. Kanskje du kjenner til noe av arbeidet disse stillingene muliggjør?

 • Formiddagstreff
 • Barnekor
 • Kirkebenken
 • Besøk på sykehjem
 • Kulturskole
 • Sorggruppe
 • Superonsdag

Din gave gjør at vi kan fortsette med disse og andre aktiviteter.

Tusen takk for gaven du gir!

Bli fast giver »

Diakoniarbeidet

Diakoni er kirkens omsorg i praksis. Vår diakon gjør at mange mennesker kan få hjelp i ensomhet og sorg, at vi kan skape møteplasser, og at vi kan ivareta mennesker i menigheten på en god måte.

 • Formiddagstreff
 • Kirkebenken
 • Besøk på sykehjem
 • Sorggruppe
 • Blomsterhilsener til etterlatte
Samtale med diakon

Barne- og ungdomsarbeidet

 • Barnekor
 • Kulturskole
 • Superonsdag
 • Babysang
 • Dåpshilsener
 • Julevandring
 • Utdeling av «Min kirkebok»
 • Tårnagenter
 • Lys våken
 • Helt 1. klasses
Barnekroken i kirkerommet

Annet

Det er mye annet vi er stolt av i menigheten som vi ikke kunne drevet uten økonomisk støtte.

 • Menighetsbladet
 • Alpha-kurs
 • Temakvelder
 • Utstyring av kjellerlokalene til glede for alle brukere og leietakere
 • Konsertarbeid
Gudstjeneste