Olsvik kirke i solnedgang

Olsvik kirke har aktiviteter for alle aldre, og er en viktig aktør i nærmiljøet. For å drive vårt gode arbeid trenger vi ikke bare frivillige, men også faste givere som kan støtte oss økonomisk.

Vi har alltid vært avhengig av god støtte fra menighetens medlemmer. Det koster å bygge og drive menighet, og det er mange av våre tiltak vi aldri kunne gjennomført om ikke det hadde vært for støtte ut over det vi får fra det offentlige.

Vi har satt opp fast givertjeneste med avtalegiro gjennom Profundo. Du kan gi et valgfritt beløp, og til og med øremerke det til spesifikke deler av menighetens arbeid.

Tusen takk for gaven du gir!

Bli fast giver »

Menighetens arbeid generelt

Menighetens drift omfatter en rekke gode formål. Deler av driften støttes av det offentlige, men dette rekker ikke så langt som vi skulle ønske. Ved å støtte menighetens arbeid bidrar du til bl.a. kurs og opplæring som temakvelder og Alpha-kurs, korarbeid, bedre lyd i kirkerommet og menighetslokalene, utstyring av kjellerlokalene til glede for alle brukere og leietakere, menighetsbladet, konsertarbeid, m.m.

Gudstjeneste

Diakoniarbeidet

Ved å støtte diakoniargbeidet bidrar du til at Olsvik menighet kan ha en diakon – en stor og svært viktig investering som vi finansierer selv. Det er en omsorgsstilling som gjør at mange mennesker kan få hjelp i ensomhet og sorg, som skaper møteplasser, og som ivaretar mennesker i menigheten på en viktig måte. Eksempler på konkrete ting som inngår i diakoniarbeidet er blomsterhilsener til etterlatte, drift av åpen kafé, og diakonens deltakelse på formiddagstreff. Du kan lese mer om diakoniarbeidet i menighetsblad nr. 2 2017.

Samtale med diakon

Barne- og ungdomsarbeidet

Ved å støtte barne- og ungdomsarbeidet er du med på å støtte arbeid med kor for barn og unge, søndagsskole, og en rekke trosopplæringstiltak for barn og unge mellom 0 og 18 år (for eksempel babysang, dåpshilsener, julevandring, Min kirkebok, Lys våken, Tårnagenter, Helt 1. klasses og konfirmasjonsopplæringen).

Barnekroken i kirkerommet
Bli fast giver »