Vi feirer at Olsvik kirke er 25 år! På jubileumsgudstjenesten 8. november blir det festmusikk og kirkekaffe med festivitas i kirkerommet. Jubileumskoret fremfører to sanger og er forsangere. Brith Barsnes Bjordal synger og en blåserkvartett spiller. Det nyvalgte menighetsrådet blir presentert og bedt for. Tidligere ansatte vil delta.

Gudstjenesten er ved domprost Jan Otto Myrseth, sokneprest Gunnar Kolaas, kapellan Nobu Imazu, kantor Rune Johnsen Klevberg og kateket Hans Petter Dahl.